Özelleştirme Mağdurları 4/C'li Geçici Personel Web Sitesi

22 Haziran 2017 Perşembe

Eş ve Çocuk Yardımları Konusunda 4/C 4/B ve Memur Arasındaki Fark

Eş ve Çocuk Yardımları Konusunda 4/C 4/B ve Memur Arasındaki Fark

Eş ve Çocuk Yardımları Konusunda 4/C 4/B ve Memur Arasındaki Fark


Kamu personellerine her ay eş ve çocuklarından dolayı ödenen aile yardımının miktarı, ödeme usul ve esaslarının farklı olmasından dolayı, statülerinden dolayı her çalışan için aynı değildir.
Aile yardımının ödenmesinde; Devlet memurları ile 4/B sözleşmeli personel hakkında benzer usul ve esaslar uygulanırken, 4/C geçici personel hakkında ise farklı usul ve esaslar uygulanmaktadır.
4/C personelin aile yardımı ödeneğine ilişkin göstergeleri daha yüksek olmasına rağmen, bu ödenekten gelir vergisi ile damga vergisi kesilmekte ve 4/C'li personelin gelir vergisi diliminin yükselmesi (genellikle yılın ikinci yarısında) yararlanılan aile yardımı ödeneğinin net miktarını azaltmaktadır.
Memurların eş ve çocuk yardımı (aile yardımı)

Devlet memurlarına; her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda (0-6 yaş grubundaki çocuklar için bir kat artırımlı) aile yardımı ödeniyor. Memurların aile ve çocuk yardımdan hiçbir kesinti yapılmıyor.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
4/B Sözleşmeli Personelin eş ve çocuk yardımı (aile yardımı)
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlere (kısmi zamanlı çalışanlar hariç), Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenmektedir. Bu ödeme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine istinaden yapılmaktadır.
4/C Geçici Personelin eş ve çocuk yardımı (aile yardımı)

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personele (kısmi zamanlı olarak ya da parça başı ücretle çalışanlar hariç), Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, ödenekten hiçbir kesinti yapılmaması kuralı hariç, aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı esas alınarak (0-6 yaş grubundaki çocuklar için bir kat artırımlı) aile yardımı ödeniyor. Toplu Sözleşme hükümlerine istinaden verilen bu aile yardımından kesinti de yapılıyor.
2017 yılının ilk altı ayına ilişkin katsayıya göre aile yardımının net miktarı
Aile yardımı
Memur ve
4/B (Sözleşmeli Personel
4/C (Geçici Personel)
Vergi oranı %15
Vergi oranı %20
Eş için
204,99 TL
204,97 TL
192,80 TL
Çocuk için (73 aydan küçük)
48,03 TL
48,07 TL
45,21 TL
Çocuk için (72 aydan büyük)
24,01 TL
24,03 TL
22,60 TL


Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

10 Haziran 2017 Cumartesi

İsmail Koncuk KPDK'da Çözülmesi Gereken Problemleri Sıraladı

İsmail Koncuk KPDK'da Çözülmesi Gereken Problemleri Sıraladı

İsmail Koncuk KPDK'da Çözülmesi Gereken Problemleri Sıraladı


Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un önceki gün sosyal medya hesabı Twitter’dan takipçilerine yönelttiği, “Size göre kamu çalışanları bakımından Toplu Sözleşmede çözülmesi gereken en önemli 3 problem nedir? Kısaca yazınız” sorusuna İsmail Koncuk'un takipçilerinden yüzlerce cevap geldi.
Bugüne kadar bir çok platformda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un dile getirdiği sorunların yansıması olarak ortaya çıkan cevaplar, çalışma hayatının en temel 8 problemini de ortaya koydu.
Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un sorusuna verilen cevaplarda ilk üç sırayı;

1- Sözleşmeli Öğretmenlerin aile birliği ve kadro meselesi,
2- 4-C’lilere kadro,
3- Memurların ekonomik durumlarının iyileştirilmesi” başlıkları aldı.
“Sözleşmeli Öğretmenlerin aile birliği ve kadro meselesi” verilen cevaplarda çözülmesi gereken en büyük sorun olarak ön plana çıkarken, Türkiye Kamu-Sen’in sürekli gündemde tuttuğu “4-C’lilere kadro” ise çözülmesi gereken ikinci başlık olarak sıralamada yer buldu. “Eşit işe eşit ücret” talebi de Genel Başkanın sorusuna verilen cevaplar arasında üçüncü sırada yer aldı.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
İSMAİL KONCUK: VERİLEN HER CEVAP TOPLU SÖZLEŞME MASASINA TAŞINACAKTIR
Sosyal Medya hesabından takipçilerine yönelttiği soruya verilen cevapları değerlendiren Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Gelen yüzlerce cevabın her birini teker teker okuyup notlar alarak, insanlarımızın yaşadığı problemleri ve bu konulardaki beklentilerine bir kez daha şahit oldum” dedi. Başkan Koncuk, “Sosyal medyayı sürekli ve aktif olarak kullanan birisi olarak, takipçilerim sorun ve sıkıntılarını bana rahatlıkla iletebiliyorlar. Yaklaşan Toplu Sözleşme süreci ve bu yöndeki çalışmalarımız hızla devam ederken, takipçilerimi de bu çalışmalarımıza dahil etmek ve öne çıkan önemli sorunları bana iletmeleri adına kendilerine, “Size göre kamu çalışanları bakımından Toplu Sözleşmede çözülmesi gereken en önemli 3 problem nedir? Kısaca yazınız” sorusunu sordum.
Gelen yüzlerce cevabın her birini teker teker okuyup notlar alarak, insanlarımızın yaşadığı problemleri ve bu konulardaki beklentilerine bir kez daha şahit oldum. Verilen her cevabın ve beklentilerin Türkiye Kamu-Sen tarafından Toplu sözleşme masasına taşınacağından hiçbir takipçimizin tereddüdü olmamalıdır.
Takipçilerimiz tarafından soruma verilen cevaplarda ortaya çıkan temel sorunlar, zaten bizlerin sık sık dile getirdiği ve çalışma hayatında kökleşmiş sorunların genelidir.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi toplu sözleşme masasında yine bu sorunların çözümü noktasında takipçi olacağımızı ve masaya yumruğumuzu vuracağımızı herkes çok iyi bilmelidir. Bizler o masada sorunların çözümü ve insanların mutluluğu için oturduğumuzun bilinci içerisindeyiz.
Problemlerini bizlerle paylaşan tüm takipçilerimize teşekkür ediyor, öne çıkan 8 temel sorun ve çalışma hayatının bütün köklü sorunlarının çözümü için gayret sarf edeceğimizi bir kez daha ilan ediyorum” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk’un sorusuna verilen cevaplara göre, Toplu Sözleşme masasında çözülmesi gereken 8 temel problem ise şu şekilde sıralandı;

1- Sözleşmeli Öğretmenlerin aile birliği ve kadro meselesi,
2- 4-C’lilere, 4-B ve Sözleşmelilere kadro,
3- Memurların ekonomik durumlarının iyileştirilmesi,
4- Vergi dilimi, ek göstergeler,
5- Liyakat ve adam kayırma,
6- Alan değişikliği,
7- 657 ve iş güvencesi,
8- İhraçlar ve adil yargılama

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

Maliye Bakanlığının 4/C Ek Ödeme Kararına Dava Açıldı

Maliye Bakanlığının 4/C Ek Ödeme Kararına Dava Açıldı

Maliye Bakanlığı'nın 4/C Ek Ödeme Kararına Dava Açıldı


4/C statüsündeki geçici personele lehlerine verilmiş mahkeme kararı gereği ve de toplu sözleşme hükmü gereği ek ödeme ödenmesi gerektiğine dair Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararına karşı Maliye Bakanlığı'nın yaptığı, kararın içeriğine ve özüne aykırı, kararın uygulanabilirliğini ortadan kaldıran itirazının iptali istemiyle Danıştay'a yargı yoluyla dava açıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2017/106 Başvuru No.lu ve 5.4.2017 tarihli kararıyla "Lehlerine verilen yargı kararı sonucunda 375 sayılı KHK kapsamında ek ödemeden yararlanan 4/C kapsamındaki personelin, Maliye Bakanlığının toplu sözleşmedeki hükümden kaynaklanan görüşü doğrultusunda ek ödemelerin yapılmaması sebebiyle oluşan mağduriyetinin ilgili idarelerce giderilmesi ve ek ödemelerin ödemesine devam edilmesi, bu kişilerin hem yargı kararı kaynaklı ek ödemeden hem de toplu sözleşme kapsamındaki ek ödemeden yararlanacağını öngören genel bir uygulama yazısının Maliye Bakanlığı tarafından yazılması hususunda Maliye Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına..." karar verilmiştir.
Maliye Bakanlığı tarafından verilen 11.5.2017 tarihli ve 4349 sayılı yazıda ise

"...lehlerine verilen yargı kararı bulunan geçici personele, hem bu yargı kararları uyarınca hem de Toplu Sözleşme uyarınca ek ödeme yapılmasının, aynı statüde istihdam edilen geçici personelin önemli bir kısmına sadece Toplu Sözleşmeye göre ek ödeme yapılırken diğer kısmına ise buna ilave olarak aynı nitelikte mükerrer bir ödeme yapılması sonucunu doğuracağı ve bu durumun eşitlik, adalet, hakkaniyet ve hukukilik ölçütlerine uygun düşmediği değerlendirilmektedir. Bu nedenle 5/4/2017 tarihli ve 2017/1806 sayılı 'Tavsiye Kararı'nda yer alan çözüm uygulanabilir nitelikte görülememektedir." denilmiştir.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Maliye Bakanlığı'nın Kamu Denetçiliği Kurumumun kararının uygulanabilirliğini ortadan kaldıran türden bir karar alma/genel yazı yayımlama hak ve yetkisinin bulunmadığı açıktır. Bu itibarla Maliye Bakanlığının yazısı yetki yönüyle hukuka ve kanuna aykırıdır. Diğer taraftan Memur-Sen'in Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayeti sonrası şikayetin kabulü üzerine verilen Kurum kararının içeriğini ve uygulanabilirliği ortadan kaldırmaya hedef ve amaç tutan Maliye Bakanlığı yazısının, Kurumun tavsiye kararını uygulayarak kesinleşmiş mahkeme kararları doğrultusunda işlem tesis edecek/etmesi muhtemel kamu kurum ve kuruluşları yönünden Kurum kararının uygulanabilirliğini/esas alınabilirliğini ortadan kaldıracak olması da hukuka ve kanuna aykırıdır. Bu durum Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarını fiilen işlevsiz bırakacak, Kurumun itibarına ve hakkın tesisi noktasındaki işlevine zarar verecek, İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarının insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden denetlenmesi imkanı ortadan kaldırılmasına yol açacaktır.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

3 Haziran 2017 Cumartesi

4/C Çalışanları İsyan Ediyor

4/C Çalışanları İsyan Ediyor

4/C Çalışanları İsyan Ediyor


Dünyada eşi benzeri olmayan tek statü 4/C statüsü.. İşçiden olma, Memurdan doğma 12 Ay çalıştığı halde adı malesef GEÇİCİ.. Tuhaflıklar bununla da kalsa iyi. İşçi desen ikramiyesi yok. Memur desen onca mahkeme kararlarına rağmen, 375 Sayılı yasaya göre Ek ödemesi döner sermayesi yok. 1 Ocak 2016 tarihinden beri Toplu Sözleşme (TİS) kararları gereği 159 TL brüt bir ek ödemesi var. Ne gariptir ki 4/A ve 4/B statülerinde ek ödemeden gelir vergisi kesilmezken 4/C'li ucube statünün bu cüz'i ek ödemesinden bile hiç bir genelge ve yasal dayanağı olmadığı halde vergi kesiliyor. 4/C'li çalışanlar mutemetlerin insafına bırakılmış. Maliye Bakanlığı işi gücü bırakmış 4/C'li çalışanların cüz'i maaşı ile uğraşıyor. Yılbaşından beri 4/C personelin maaşını ödenek talep edilen koddan alıyor. Yani taşeron çalışanları ile aynı kalemden.

Sonuç olarak memurlar 3000 TL maaşla Ağustos ayında %20 vergi dilimine girerken 4/C'li çalışanlar 1800-1900 TL maaşla Haziran ayı maaşında %20 dilimine giriyor ve 4/C'lilerin maaşı 140 TL azalıyor. Temmuz ayında yapılan %5 maaş zammı 4/C'li personelin maaşına hiç yansımıyor.

Çözüm olarak görülen Toplu Sözleşme 36/2 Maddesi gereği 4/B pozisyonu geçirilmesi için Meclis açılınca diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik bu görevde değil. Yasama dönemi başlayınca diyen Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'da görevde değil. Sonu gelmez toplantılar yapılıyor. Toplantıları değerlendirmek için yeni toplantılar peşinden geliyor. Resmi Gazeteyi hiç dikkate alan yok. Yetkili Sendika, konu 4/C çalışanları olunca malesef yine etkisiz.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
4/C'li çalışanlar bıkkın, 4/C'li yorgun ve umutsuz.. 4/C'lilerin dudaklarında yine aynı şarkı. Arkası gelmez dertlerimin bıktım illallah.. İlgililerin duyması ve 4/C çalışanlarının sorunlarına çözüm bulması dileğiyle...

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

24 Mayıs 2017 Çarşamba

İsmail Koncuk: 4/C Çalışanlarına Keyfi Hukuk Uygulanmamalıdır

İsmail Koncuk: 4/C Çalışanlarına Keyfi Hukuk Uygulanmamalıdır

İsmail Koncuk: 4/C Çalışanlarına Keyfi Hukuk Uygulanmamalıdır

.
Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 4-C’li çalışanlara 65 yaşına kadar çalışma izni verilmeyişini eleştirdi.
“Erken emekliliğe karşı olup bir taraftan da 65 yaşına kadar çalışma izni vermemek tam bir çelişkidir” diyen Başkan İsmail Koncuk, “İşte 4-C, 4-B vb. kadrosuz çalışmaya bu sebeplerle karşıyız. Bir ülkenin insanlarına keyfinize göre farklı hukuk uygularsanız, saçmalıklar olur” dedi.
Kamu Sen Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Koncuk konuşmasında;

“Anlamak mümkün değil, hem erken emekliliğe karşı olacak hem de 4-C’lilere 65 yaşına kadar çalışma izni vermeyeceksiniz. Bu tam bir çelişkidir.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Gerekçe, 4-C’li kamu çalışanlarının sözleşmesi böyleymiş, Değiştirin kardeşim, nasıl olsa kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Size engel olan mı var?

İşte 4-C, 4-B vb. kadrosuz çalışmaya bu sebeplerden dolayı karşıyız. Bir ülkenin insanlarına keyfinize göre farklı hukuk uygularsanız, saçmalıklar olur.
Türkiye Kamu-Sen olarak 4-C’li çalışanların sözleşmelerinde derhal değişiklik yapılarak isteğe bağlı olarak 65 yaşına kadar çalışma hakkı istiyoruz” dedi.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

15 Mayıs 2017 Pazartesi

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlundan 4/C KBS Sistemi Açıklaması

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlundan 4/C KBS Sistemi Açıklaması

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlundan 4/C KBS Sistemi Açıklaması


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 657 sayılı Kanunun 4/C bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personelin maaşlarının da KBS sistemi üzerinden yürütülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, 657 sayılı Kanunun 4/C bendine göre sözleşmeli olarak çalışan kamu personellerinin maaşlarının da Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yürütülmesine yönelik analiz, tasarım ve yazılım çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 4/C'li kamu çalışanlarının bazı mali ve sosyal haklarını sordu.

Soru önergesine cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Maliye Bakanlığı tarafından 657 sayılı Kanunun 4/C bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personelin maaşlarının da Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yürütülmesine yönelik analiz, tasarım ve yazılım çalışmalarına devam edildiğinin belirtildiğini söyledi.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

5 Mayıs 2017 Cuma

Metin Memiş: 4/C’lilerin Kadroya Alınması Olmazsa Olmazımız

Metin Memiş: 4/C’lilerin Kadroya Alınması Olmazsa Olmazımız

Metin Memiş: 4/C’lilerin Kadroya Alınması Olmazsa Olmazımız
Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 4/C’lilerin kadroya alınmasının, olmazsa olmaz taleplerimizden biri olduğunu söyledi. 4/C’lilerin ek ödeme mağduriyetlerini giderecek Kamu Denetçiliği Kurumu kararının ivedilikle hayata geçmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunacağımızı belirten Başkan Metin Memiş, 4/C’lilere yönelik elde edilen bütün kazanımların Memur-Sen’in eseri olduğunu açıkladı.

Genel Başkan Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek’le birlikte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kütahya'ya gelen 4/C’li kamu görevlileriyle bu ilde bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Memur-Sen olarak, 4/C’lilerin kadro sorunlarını çözüme kavuşturmak için büyük bir mücadele verdiğimizi söyleyen Başkan Memiş, “4/C’lilerin 11 ay çalışıp bir ay maaş almaması sorununu biz çözdük. Ayrıca maaşlarında büyük artışlar sağladık. Bizim talebimiz ve kazanımımızla artık kesintisiz çalışılıyor. Kıdem tazminatı hakkı elde edildi. 4/C'liler Aile, çocuk yardımı, yemek yardımı alabiliyorlar.” şeklinde konuştu.

Bundan sonra da 4/C'lilere kadro mücadelesinin takipçisi olacağımızı söyleyen Metin Memiş, kamudaki farklı türlerden istihdama karşı olduklarını, çalışma barışını bozan bu uygulamaların artık sona ermesi gerektiğini ifade etti. 4/C’lilerin kadroya alınmasını baştan beri talep ettiğimizi söyleyen Başkan Memiş, bu konunun takipçisi olacaklarını ve olmazsa olmaz taleplerinden olduğunu ifade etti.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Yargı kararıyla ek ödeme almaya hak kazananların yaşadığı mağduriyetin, Memur-Sen’in başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararıyla sona ereceğini hatırlatan Başkan Metin Memiş, bu konunun uygulanması için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kaydetti.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

4 Mayıs 2017 Perşembe

Kamu Reformunda Önemli Düzenlemeler Hayata Geçecek

Kamu Reformunda Önemli Düzenlemeler Hayata Geçecek

Kamu Reformunda Önemli Düzenlemeler Hayata Geçecek


O düzenlemeler bir bir hayata geçiyor.
Referandum sonrası çalışma hayatında çok önemli düzenlemeler bir bir hayata geçiyor. Özel sektör çalışanları kıdem tazminatını garantiye alırken kamuda da toplu sözleşme ile kadro ve zamlar geliyor
Referandum sonrası gündemin ekonomiye kaymasıyla birlikte çalışma hayatında da çok önemli değişiklikler hayata geçmeye başladı. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre hem özel sektörde hem de kamuda çalışma barışını sağlayacak yasalar birbiri ardına gelecek. Bu yılın toplu sözleşme senesi olması sebebiyle kamuda hem önümüzdeki iki yılın zamları hem de sosyal haklar belirlenecek. Bundan emekliler de nasibini alacak.

MEMUR VE EMEKLİSİNE 2 YILLIK ZAM: Yaklaşık 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi için 2017 yılı toplu sözleşme senesi olacak. Memurlar ve memur emeklileri, ağustosta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde 2018 ve 2019 zamlarını öğrenecek. Böylece bu iki yıl boyunca her 6 ayda bir yapılacak maaş zamları ortaya çıkacak. Sadece zamlar değil sosyal ve mali haklar da bu masada açıklığa kavuşturulacak. 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesi ise bu ay yapılacak. Türkİş burada da yüzde 18 zam teklifi ile masaya geliyor.
KADRO KARMAŞASI BİTİYOR: Toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme gelmesiyle 657 sayılı yasada yapılacak değişikliklerle kamudaki kadro karmaşası da son bulacak. 4-a, 4-b, 4-c, 4-d gibi harflerle sınıflandırılan personel, kamu çalışanı şemsiyesi altında toplanacak. Daha önce üzerinde çalışılan taşeron işçilerin kadrosuna da formül bulunacak. Böylece 700 bin civarında taşerona kadro yolu açılacak.

ÖZEL SEKTÖRE TAZMİNAT: Kıdem tazminatı fonuyla ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sosyal tarafların bir araya gelmesiyle değişikliğe son şekli verilecek. Yapılan çalışmaya göre herkesin tazminatına kavuşacağı, istifa edenin de parasını alabildiği, işverenlerin her ay para yatırarak tazminat yükünden kurtuldukları bir sistem hayata geçecek. Şu anda 1 yılda alınan tazminat fon sayesinde 1 gün bile çalışılsa hak edilmiş olacak. Çalışanlar tazminattaki paralarını istedikleri an görüp çalıştırabilecek. Ayrıca belli şartlarda (ev alma, 15 yılın dolması, evlenme gibi) paranın bir kısmı da çekilebilecek.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
EMEKLİYE ENFLASYON FARKI: Temmuz ayında ise 11.5 milyon emeklinin bu yılki ikinci zam oranları belli olacak. Memur emeklileri yüzde 4 artı enflasyon farkı (yüzde 3'ün üzerindeki oran) alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayından temmuza kadarki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Bu oranın kaç olacağı da netleşmeye başladı. İlk 4 aydaki enflasyon oranı dün açıklanan rakamlarla yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 2.71 olacak. Ancak son iki verinin eklenmesiyle kesin rakam da ortaya çıkacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranlarının yüzde 5 civarında olması bekleniyor.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

İsmail Koncuk: Hala Ülkemizde 4/C Gibi İnsanlık Dışı Bir İstihdam Türü Mevcut

İsmail Koncuk: Hala Ülkemizde 4/C Gibi İnsanlık Dışı Bir İstihdam Türü Mevcut

İsmail Koncuk: Hala Ülkemizde 4/C Gibi İnsanlık Dışı Bir İstihdam Türü Mevcut


Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu Başkanı İsmail Koncuk 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında yaptığı konuşmada 4/C çalışanlarının sorunlarına değindi.
Genel Başkan İsmail Koncuk konuşmalarında şu hususlara değindi.
Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkarak Eskişehir’e ulaşan işçi, memur, emekli, 4/C’li, ataması yapılmayan öğretmenler, İ.İ.B.F. mezunları, KPSS kapısında hayata tutunmaya çalışan genç işsizler, yüksekokul mezunları, emeklilikte yaşa takılanlar ve daha nicelerinin oluşturduğu binler, sabahın erken saatlerinde Eskişehir Atatürk Bulvarı’nda toplandı.
Meydanda toplanan binlere seslenen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen olarak yalnızca kamu görevlileri için değil işçilerimiz, işsizlerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz için Hak yolunda mücadele veriyoruz” dedi. Koncuk, “4/A’lı, 4/B’li, 4-C’li, sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli, geçici işçi gibi sınıflandırmalarla, hakları her geçen gün budanan, eşinden, anasından, babasından ayrı çalışmak zorunda kalmış, ekmeği ile ailesi arasında tercihe zorlanmış, cefakâr kardeşlerim,
Hala ülkemizde 4/C gibi insanlık dışı bir istihdam türü mevcut ve bunların sayısı da giderek artıyor. Devletinin verdiği görevle, milletine hizmet eden kamu çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar, her geçen gün katlanarak büyüyor.
Bu sistemde, her çalışanın işsizlikle tehdit edildiği, sendikasız, güvencesiz ve güçsüz bırakıldığı; düşük ücretli, düşük maliyetli bir istihdam piyasası oluşturmak temel hedeftir.

Memurluk güvencesinin yok edilmek istenmesi,
Sözleşmeli personel çalıştırılması,
4/C’li geçici işçilerin sayısının her geçen gün artması,
İşsizlerin bir çığ gibi büyümesi, işte hep bu yüzdendir.Bu nedenle, ekonomik krizlerde fatura, çalışanlara çıkartılıyor. Kurumlar arasındaki ücret adaletsizliği almış başını gidiyor.Maaşlar açıklanan enflasyon kadar artıyor; gerçek enflasyon karşısında eriyor.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Diyor ya ozan (Aşık Mahsuni Şerif);
“Milletin sırtından doyan doyana,
Bunu duyan yürek nasıl dayana?
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana,
Bilmem söylesem mi; söylemesem mi?”
Elbette söyleyeceğiz, elbette mücadele edeceğiz.Yap-boz tahtasına döndürülen eğitim sistemini söylemeyecek miyiz? Gençlerimizin kararan geleceği için bir şeyler yapmayacak mıyız? 350 bin atanamayan öğretmenimizin sesi olmayacak mıyız?

11 milyon emekli unutulmuş durumda…2015 enflasyon farkı hakkımızla oynanması nedeniyle maaşlarımızın %1,8’i çalındı. Yargı kararıyla 550-650 lira ek ödeme almaya hak kazanan 4/C’liye 150 lira ek ödeme verilmesi kararıyla geçici çalışanlarımızın 400-500 lirası ellerinden alındı. Alkışlarla imzaladılar o toplu sözleşmeyi. 4-C’liler dava açıp emsali çalışan kadar ek ödeme alıyordu. Hükümetin imdadına bunlar koştu “4-C’lilere 159 TL brüt net 114 TL ödeme yapılacak” dediler. Yargı yolu ile 700 TL alan adamı 114 TL’ ye düşürdün. Bunlar imza atarken dışarı çıktım dedim ki, “4-C liler satıldı” Bugünlerde şimdi yine aldatma peşindeler. 20 madde uygulanmadı hala. KİT’lerde çalışanların maaş gruplarının 5 den 3’e düşürülmesi, havacılık tazminatı 15 ay geçti hala uygulanmadı.
Sözleşmeli personele, 4/C’lilere, taşeron çalışanlarına, memur işi yapan kamu çalışanlarına kadro verilecekti, KİT’lerde ücret grupları yeniden düzenlenecekti, fiili hizmet zamları yeniden belirlenecekti, unutuldu. Toplu sözleşmenin üzerinden 2 yıla yakın zaman geçti ama 19 maddesi hala uygulanmadı.
Yani bu bir zulümdür. Memura %3+4’e alkışlar eşliğinde imza atanlar bu zulme ortak olmuşlardır. Tarihi toplu sözleşme imzaladık diyenler, tarihi bir gaflete imza atmışlar ama bu imzalarına dahi sahip çıkamamışlardır. Ne büyük bir ayıptır ki, bu sendika geçtiğimiz günlerde kendisini Kamu Denetçiliği Kurumuna şikâyet etti.
Aslında dedi ki, biz bu işi bilmediğimizden 2015 yılında bir yanlışa imza attık ve 4/C’lilerin ek ödeme hakkının gasp edilmesine göz yumduk. Şimdi yetki dönemi ya sanki toplu sözleşmenin altına başkası imza atmış gibi utanmadan, sıkılmadan gittiler alkışlar, tezahüratlarla imzaladıkları toplu sözleşmenin sonucunu şikâyet ettiler.
Şimdi ne başımızdakiler ne de yetkilendirilmiş sendikamsı yapıların memurun halinden anlamadığı çok açık. Sendikacılıktan anlamayanların yetkili olduğu yerde de yaralar sarılmıyor, memurun yaraları azıyor işte” dedi.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

Öne Çıkan Yayın

Eş ve Çocuk Yardımları Konusunda 4/C 4/B ve Memur Arasındaki Fark

Eş ve Çocuk Yardımları Konusunda 4/C 4/B ve Memur Arasındaki Fark Kamu personellerine her ay eş ve çocuklarından dolayı ödenen aile yard...

Sitemiz Eski 4/c Haberleri

Son 4/C Haberleri

EMAİL ADRESİNİZİ GİRİN, 4/C HABERLERİMİZİ BİLDİRELİM.

Copyright © 4/C Çalışanları Web Sitesi | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com