İsmail Koncuk: Uygulanmayan 4/C Kararını Yargıya Taşıyoruz 4/C'liler Performans Değerlendirmesi Dışında Olacak Memur-Sen Başbakan Yıldırım'dan, Tüm Sözleşmelilerin Kadroya Geçirilmelerini İstedi 4/C'liler Temmuz Maaş Zammını Hissetmeyecek Tonbul: Taşeron, 4/B ve 4/C'lilere Kadro Talebimiz Devam Ediyor Taşeron Vesilesiyle 4/C Meselesini Bir Daha Düşünelim
1 2 3 4 5

İsmail Koncuk: Uygulanmayan 4/C Kararını Yargıya Taşıyoruz.
Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, toplu sözleşme masasında alınan bazı kararların hayata geçmemesi üzerine Türkiye Kamu-Sen’in hukuki girişimlere başladığını açıkladı.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin gelişmeleri duyuran Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Bu ahlaki ve vicdani sorumluluğu, TİS metnine imza attığı halde yerine getirmeyenlerin takdiri kamu oyununundur. Aldatılmak nereye kadar?” diye sordu.
Genel Başkan Koncuk açıklamasında;

“Toplu sözleşmede alınan 4-C'ye kadro, üniversiteli işçilere memur kadrosu KİT'lerde maaş gruplarının üçe düşürülmesi vb. kararlar hayata geçmemiştir.
Bunlarla ilgili Türkiye Kamu Sen'in hukuki girişimlerde bulunacağını daha önce duyurmuştum. Şuan hukuk bölümümüz dava için konuyu araştırmaktadır.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Bu araştırma sonucuna göre, önce kararların uygulanması talebiyle yeni bir başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru hazırlığımız bitmiştir.
Yaptığımız başvuruya hemen cevap gelmesi halinde bir hafta içinde dava açacağız. 60 gün cevap gelmemesi başvurunun reddi anlamına gelecektir. Başkan sözlerinin devamında;

Dolayısıyla dava açma süresi cevabın gelmesine bağlı olacaktır. Bu süre her halûkarda 60 gün + 1 haftayı geçmeyecektir.
Açılacak bu davayı kazanıp, kazanamamaktan çok, açacağımız dava ahlaki ve vicdani bir sorumluluğu yerine getirmek olarak görülmelidir.
Bu ahlaki ve vicdani sorumluluğu, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) metnine imza attığı halde yerine getirmeyenlerin takdiri kamu oyununundur. Aldatılmak nereye kadar?” dedi.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.

4/C'liler Performans Değerlendirmesi Dışında Olacak
Kamu kurumlarının görüşüne açılan başarı değerlendirme sistemi (performans) ne getiriyor? Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından hazırlanan ve kurumların görüşüne sunulan performans sistemine ilişkin yönetmelik taslağı daha önce paylaşılmıştı.
Bu yazıda taslağın getirdiği sisteme ilişkin bazı noktalara değinildi.
Taslakta performans kelimesi geçmiyor...
Kamuda performans sistemi geleceğine dair yıllardır çok çeşitli haberler yayınlandı. Bu haberler genelde kamu personeli ve sendikaların tepkilerine neden oldu. Bu tip kaygıların önüne geçilmesi açısından taslakta performans ifadesine yer verilmediği düşünülebilir. Sistem resmi olarak kamu personelinin başarılarının değerlendirilmesi olarak adlandırılmış.
Kimlerin başarıları değerlendirilecek?

Taslağın kapsam maddesine bakıldığında Devlet memurlarının ve 399 sayılı KHK'ye tabi KİT sözleşmeli personelinin kapsamda olduğu görülmektedir. Buna göre 4/B sözleşmeli personel, 4/C geçici personel, 4/D işçiler ve teşkilat kanuna dayalı olarak istihdam edilen sözleşmeli personel bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ancak, ilgili kanununda gösterilenler dışında 657 sayılı Kanun'a tabi olan sözleşmeli personelin de bu kapsama dahil olduğu değerlendirilmektedir.
Öte yandan teşkilat kanunda kuruma özgü bir değerlendirme sistemi kurulacağı belirtilen kurumlar da bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutulmuştur. Dolayısıyla kendi kanuna dayanarak yapılan performans değerlendirmeleri geçerliliğini sürdürecektir. Ancak kanuna dayanmaksızın kurumlarca yapılan değerlendirme sistemlerinin yönetmeliğe uygun biçimde revize edilmesi gerekecektir.
Neler değerlendirilecek?
Değerlendirilecek hususlar 3 ana başlık altında toplanmıştır. 1-Yetkinlikler, 2- Görevler, 3- Hedefler
1- Yetkinlikler: Yetkinlikler genel olarak personelin hal ve hareketlerinin, kurallara uygun davranıp davranmadığının değerlendirilmesidir. Bu açıdan kaldırılan sicil sistemine benzer bir görünüm sergilediği söylenebilir. Taslağa göre tüm personelin yetkinliklerinin değerlendirilmesi zorunludur.
2- Görevler: Personelin rutin olarak yürüttüğü ve önceden planlanmayan faaliyetlerinin değerlendirilmesidir. Yöneticilerin görevleri değerlendirilmemektedir.
3- Hedefler: Stratejik planlarda yer alan hedeflerin belirli personele verilmesini ve hedeflerin gerçekleşme durumunun değerlendirilmesini içermektedir. Hedefler somut olmalıdır. Sadece hedef verilen personelin ve yöneticilerin hedefleri gerçekleştirme durumu değerlendirilecektir.
Kimler değerlendirecek?

Hedefler ve görevler sadece en yakın amir tarafından değerlendirilmektedir. Yetkinliklerin değerlendirilmesinde de en yakın amirin büyük ağırlığı bulunmaktadır. Ancak, kurumlar kendi yönetmeliklerinde astların ve iş arkadaşlarının da yetkinlik değerlendirmesine imkan verebilmektedir. Bu durumda amir memuru değerlendirirken memur da amirini ve beraber çalıştığı arkadaşlarını değerlendirebilir. Hizmetten yararlananların ve vatandaşların değerlendirmesi de kurumların takdirindedir ve oranı çok düşüktür.
Puanlama nasıl olacak?
Personel, 59 ve daha aşağı puan alanlar (D), 60-75 puan alanlar (C), 76-89 puan alanlar (B), 90 ve daha yukarı puan alanlar (A), olmak üzere dört başarı düzeyinde değerlendirilecektir.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Değerlendirme sonuçları neyi etkileyecek?
Değerlendirme sonuçlarının, görevde yükselmede, gelişim imkanlarında, yurt dışı imkanlarında ve yer değiştirme de etkili olacağı belirtilmiştir. Ancak bu konuda çok somut düzenlemelere gidilmediği görülmektedir. Performansa dayalı herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. Son 3 değerlendirme döneminden ikisinde (D) düzeyinde puan alanların ise görev yeri değiştirilecektir.
KİT sözleşmeli personelinin durumu:
KİT'lerde hali hazırda sicil sistemi işlemeye devam etmektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre %2-%8 arasında başarı ücreti de ödenmektedir. 399 sayılı KHK başarı ücreti yanında üst üste 2 kere (D) düzeyinde puan alan sözleşmeli personelin sözleşmesinin fesh edilmesini de öngörmektedir. Bu durumda başarı ücreti ödemesi ve sözleşme fesih işlemleri yeni sistemin sonuçlarına göre yapılacaktır.
Mevcut durumda personelin hemen hemen tamamının formalite gereği verilen bir sicil puanı sonunca (A) düzeyinde başarı gösterdiği bilinmektedir. %8 başarı ücreti rutin bir ödeme halini almıştır. Yeni yönetmelik sonucunda kimi personelin mali kayıpla karşılaşması olasıdır. Ayrıca 2 dönem üst üste (D) düzeyinde puan alan sözleşmeli personelin görevine de son verilecektir. Ancak şunu hatırlatmakta yarar var: Bu düzenlemeler 399 sayılı KHK'de önceden beri var olan hükümlerdir. Bu düzenlemeler yeni yapılmış değildir.
Kaynak:www.memurlar.net

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.

Memur-Sen Başbakan Yıldırım'dan, Tüm Sözleşmelilerin Kadroya Geçirilmelerini İstedi
Kuruluşunun 21. Yılında Memur-Sen heyeti, Başbakan Binali Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette kamu çalışanlarının sorunlarına değinen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, başta 4/B ve 4/C'liler olmak üzere vekil ebe, hemşire ve imamlar, memur işi yapan üniversiteli işçiler dahil tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasını istedi.

Memur-Sen Heyeti Başbakan Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Memur-Sen yönetimi ile bağlı sendika ve komisyon başkanları katıldı.
3. Dönem Toplu Sözleşmede imza altına alınan ve üzerinde çalışma başlatılan konuların derhal sonuçlanmasını da talep eden Başkan Ali Yalçın, Taşeron işçiler için başlatılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Taşeron işçiler konusunda Başkan Yalçın, "Bu işçi kardeşlerimize özel statülü kamu personeli statüsü veriliyor. Biz bu çalışmayı olumlu buluyoruz. Ancak, özel statülü kamu personeli pozisyonu yerine 4/A ya da 4/D olmalı diyoruz. Yani ya işçi ya da memur kadrosu verilmeli, 4/E diye yeni bir kadro oluşturulmamalı diye düşünüyoruz" dedi.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Görüşmede, geçtiğimiz ay Memur-Sen heyeti tarafından Kilis'e yapılan ziyaret de gündeme geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen heyeti tarafından Kilis başlıklı geniş kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını vurguladı. Başbakan Binali Yıldırım, raporu beklediklerini bu konuda çok hassas ve duyarlı olduklarını ifade etti.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ın gündeme getirdiği talepleri ilgili bakanlıklarla istişare edileceğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, Memur-Sen'e teşekkür etti, 21. Yılını kutladı.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.

4/C'liler Temmuz Maaş Zammını Hissetmeyecek
Kamu çalışanlarını aylık ücretleri 1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olarak %5 oranında artacak olmasına rağmen, bazı personel gelir vergisi nedeniyle bu zammı hiç hissetmeyecek.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Temmuz maaş zammı sonrası, net maaşında herhangi bir artış göremeyecek olan kamu çalışanları arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında görev yapan geçici personel de yer alacak.
Gelir vergisi artacak
4/C personelin aylık maaşından kesilen gelir vergisinin miktarı;
-Öğrenim durumu, eş ve çocuk durumu ile sendika üyesi olup olmama durumuna
-Yılbaşından beri elde ettiği gelirin toplamına (gelir vergisi matrahına esas) göre değişmektedir.
4/C personelin aylık brüt ücretinden kesilen gelir vergisinin oranı yılın ilk altı aylık döneminde %15 iken yılın ikinci altı aylık döneminde (öğrenim durumu, eş ve çocuk durumu ile sendika üyesi olup olmama durumuna göre Haziran veya Temmuz aylarında kısmen veya tamamen) %20 olmaktadır.
Brüt maaş %5 artacak, net maaş azalacak

4/C personelin aylık brüt maaşı 1 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olarak %5 oranında artacak. Ancak bu artış, aynı dönemde gelir vergisi oranının da %5 artacak olması nedeniyle, yani kesilen gelir vergisinin % 15'den %20'ye çıkacak olması nedeniyle, net maaşta artışa neden olmayacak, aksine net maaş daha da azalacak.
Yılın ikinci yarısında 4/C maaşı ne kadar olacak?
4/C personelin net maaşının 1 Temmuz 2016 maaş zammından nasıl etkileneceği konusunda bilgi vermesi bakımından, yapılan hesaplamada; bekar ve çocuksuz (veya eşi çalışan ve çocuksuz), sendika üyesi olmayan personele ilişkin ulaşılan sonuçlar aşağıda gösterilmiştir.

Eğitim durumu Mayıs 2016 Ağustos 2016 %5 maaş zammına rağmen, net maaş miktarındaki azalma*
İlköğretim mezunu 1.641,98 TL 1.623,13 TL (-) 18,85 TL
Ortaöğretim 1.770,48 TL 1.750,04 TL (-) 20,44 TL
Yükseköğretim mezunu 1.897,37 TL 1.875,36 TL (-) 22,01 TL

*4/C personelin eş ve çocuk durumu ile sendika üyesi olma durumuna bağlı olarak, net maaştaki azalmanın miktarı daha fazla olabilecektir.
Kaynak:www.memurunyeri.com

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.

Tonbul: Taşeron, 4/B ve 4/C'lilere Kadro Talebimiz Devam Ediyor
Taşeron işçilerle bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, "Taşeronların kamuya alınması gündemde. Bu çerçevede, taşeron işçiler de 4/A ya da 4/D statüsünde kadroya alınmalıdır" dedi.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Farklı şehirlerden gelerek Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret eden taşeron işçiler Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ile bir araya geldi. İşçilerin kadro taleplerini dinleyen Hacı Bayram Tonbul, bu konuda Memur-Sen’in sorumluluk aldığını ifade etti. Başkan Tonbul, “Taşeronların kamuya alınması gündemde. Bu çerçevede, taşeron işçiler de 4/A ya da 4/D statüsünde kadroya alınmalıdır” diye konuştu.
EMEĞE, ALIN TERİNE SAYGI
“Biz, emeğe, alın terine değer verilmesini, ekmeğimizin artmasını, saygın iş ve saygın emek konusunda ülkemizin dünya liginde zirveye çıkmasını istiyoruz” diyen Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, şu şekilde konuştu:

“Biz, insan onuruna yaraşır çalışma şartları talep ediyoruz. İş güvencesi kırmızı çizgimiz diyoruz, güvencesiz çalışmaya son verilmesini, işsizliğin bitirilmesini, ekonomik büyümeden pay verilmesini istiyoruz. Taşeron işçiliğe son verilsin, güvencesiz istihdam hatasına düşülmesin istiyoruz. Bu kardeşlerimiz mutlaka güvenceli ve kadrolu olsun.”
4/B VE 4/C’LİLERE KADRO

4/B ve 4/C’li bütün sözleşmeli personelin de kadroya alınması gerektiğini dile getiren Başkan Tonbul, “4/B ve 4/C’lilerin de kadro talebi artık karşılanmalıdır. Öte yandan üniversite mezunu işçilerin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Vekil ebe ve hemşirelerin, vekil imamların, ek ders ücretiyle görev yapanların, usta öğreticilerin de kadrolu olmasını istiyoruz. Öğretmenden hemşireye, doktordan imama, iş ve meslek danışmanından sosyal çalışmacıya kamuda personel açığının kapatılmasını istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, emeklilerimize ve emniyet güçlerimize sendika hakkı verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.

Sağlık-Sen: 4/C'lilere Kadro Çalışması Malesef Yavaş İlerliyor
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Genel Başkan Vekili Semih Durmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak, Himmet Bayar, İdris Baykan, Mustafa Örnek ve Abdülaziz Aslan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a, yeniden bakan olması sebebiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Genel Başkan Metin Memiş, ziyarette sendika olarak taleplerini Bakan Recep Akdağ’a iletti.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Sağlık-Sen’in Geçen yıl 211 bin 648 olan üye sayısını bu yıl 233 bin 690’a çıkardığını söyleyen Metin Memiş, çalışanlarının tercih etmesindeki en önemli etkenin sorunların çözümüne yönelik gösterdiğimiz çaba ve elde ettiğimiz kazanımlar olduğunu ifade etti. Bu anlamda Sağlık-Sen ve SASAM Enstitüsü olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirmek için çok sayıda çalıştay ve bilimsel çalışma yaptığımızı söyleyen Başkan Memiş, elde edilen sonuçların da ilgili bakanlık ve kurumlarla da paylaşıldığını söyledi. Genel Başkan Metin Memiş sözlerine şu şekilde devam etti.

Başkan, yıpranma payı, sağlık çalışanlarının emekli maaşlarında artış yapılması, 4/B, 4/C bütün sözleşmelilerin kadroya alınması ve sağlık çalışanlarının ek ödemelerinden kesilen verginin kaldırılması konularındaki taleplerini dile getirdi. Lisans tamamlamada yaşanan sorunları da gündeme getiren Genel Başkan, 112 çalışanlarının yemek sorununun çözülmesini, süt izinlerinden döner sermaye kesilmemesini, döner sermaye sisteminin yeniden ele alınması ve hakkaniyet esasının gözetilmesini, aile hekimlerinin nöbet sorunu gibi konuları Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a iletti.
Geçtiğimiz yıl yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın hem yapılması aşaması, hem değerlendirme aşaması, hem de yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar sebebiyle beklentiyi karşılamadığını söyleyen Başkan Memiş, bu yıl da en kısa sürede yeni bir sınav yapılması gerektiğini kaydetti. Bu yönde büyük bir beklenti olduğunu da ifade eden Metin Memiş, verilecek müjdenin sağlık çalışanlarını memnun edeceğini kaydetti. Başkan Memiş kadro konusunda şunları söyledi.

4/B 4/C SÖZLEŞMELİLERE KADRO VERİLMELİ, EK ÖDEMELERDEN VERGİ KESİLMEMELİDİR
Kadro konusunun da bir an önce hayata geçmesi gerektiğini söyleyen Başkan Metin Memiş, “Taşerona iktidarımız kadro sözü verdi, 4/C’lilere kadro verilmesi de toplu sözleşmede kabul edildi. Taşeron ve 4/C kadro çalışmaları maalesef yavaş gidiyor. Yapılan kadro düzenlemesinin 4/B’liler, vekil ebe hemşireler, kamu dışı aile sağlığı merkezi çalışanlarıyla, ASBP’deki ek ders karşılığı görev yapanları kapsaması da gerekmektedir. Kamuoyunda bu yönde büyük bir beklenti de oluştu. Kadro, çalışma barışını sağlayacak, çalışanlar arasındaki adaletsizliği ve mağduriyeti de giderecektir” şeklinde konuştu.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Sendikalar Çankaya Köşkünde Bir Araya Geldi 4/C'ye Kadro İstedi
Sendikaların 65. Hükümetten Beklentileri
Kamu-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanları İsmail Koncuk ve Ali Yalçın, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti 65.Hükümetinin; insanlığa, milletimize, ülkemize ve kamu görevlilerine hayırlar getirmesi temennilerinde bulundular. Konfederasyon Başkanları 65. Hükümetten öncelikle kamu personel sisteminde tam güvenli istihdam modelini benimsediklerini, bu kapsamda 4/C ve 4/B çalışanları başta olmak üzere taşeron işçi ve diğer statülerde çalışanların kadrolu pozisyonlara geçirilmelerini istediler. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın Konfederasyon olarak isteklerini şu şekilde sıraladılar:

Kamu personel sisteminde her alanda ve herkes için tam güvenceli istihdam sağlanmasını istiyoruz. Bu kapsamda 65. Hükümet, başta 4-C, 4-B ve taşeron işçi statüsünde görev yapanlar ile vekil ebe, hemşire, vekil imamlar, ek ders ücreti karşılığı göreve yapan ASPB personeli, kamu dışı aile sağlığı çalışanları olmak üzere kamuda görev yapan bütün personeli kadrolu statüye geçişini gerçekleştirmelidir. Yeni Hükümetin çalışma hayatına ilişkin ilk icraatının bu çerçevede olması, sorun çözme ve beklentileri karşılama iradesinin kamuoyu tarafından tescillenmesi sonucuna da katkı sağlayacaktır.
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk 65. Hükümetten isteklerini şu şekilde sıraladı:

Yeni hükümeti başta terörle mücadele olmak üzere birçok problem beklemektedir. Ekonomi, terör en büyük problemlerdendir. Zor dönem başlıyor.
Gelir dağılımındaki adaletsizlik olduğu sürece huzur olmayacaktır. Memur, emekli pastadan payını yıllardır alamamış, adeta yok sayılmıştır.
4 C, 4 B, sözleşmeli, vekil tüm güvencesiz ve kadrosuz çalışma huzurun kaçmasının temel sebeplerindendir. Bu konularda hiç bir çalışma yoktur.
Bunlarla birlikte kiralık işçiliğin başlayacak olması, taşeronlarla ilgili çıkacak yasanın ucube bir özel statü öngörmesi yeni sıkıntılardır.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Yeni hükümetin bu konularda açıklamalarını bekliyor ve kazanımlarımız ve kamu çalışanlarının iş güvencesiyle uğraşmamalarını salık veriyoruz.
Türkiye Kamu-Sen olarak çalışma hayatı, kamu çalışanları, hukuk devleti, ayrımcılığın kaldırılması konusundaki tüm çalışmaların takipçisiyiz” dedi.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.

4/C ve 4/B'lilerin Sözleşmeleri Hastalık İzni Nedeniyle Askıya Alınmamalı
4/C ve 4/B Statüsünün en önemli sorunlarından birisi de Hastalık izninin sözleşme hükümlerince 30 günle sınırlandırılmasıdır. Bu süreyi aşan 4/C'li personel, sözleşmesinin askıya alınması durumu ile karşı karşıya kalmaktadır. Danıştay İdari Davalar Kurulu, çalışan personelin hastalığın kişinin kendi iradesi dışında olduğu ve bu sürenin 30 günle sınırlandırılamıyacağı yönünde karar vermiş ve bu hükmün yürütmesini durdurmuştur. Tüm kurumların bu karara uymaları ve çalışanları mağdur etmemeleri gerekmektedir. Unutulmamalı ki hasta olan kişinin iyileşmesinde, ilaç tedavisi kadar moral de önemli bir etkendir.


www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.

4/C'li Personel Geçici Görevlendirilebilir mi?
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında görev yapanlar, başka kurumlarda geçici olarak görevlendirilmeleri konusunu da merak etmektedirler.
657 sayılı Kanunda, kamu hizmetlerini görecek olanlar arasında “geçici personel” de sayılmaktadır. Kanunda Geçici Personel; “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimseler” olarak tanımlanmıştır.
4/C personelin başka yerde görevlendirilmesi

Çalıştıkları kurumlarda Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve sürelerine göre görev yapan 4/C'li personelin, bulundukları kurumlarda amirlerinin isteğine göre farklı birimlerde görevlendirilmeleri mümkün olabilmekle birlikte, başka bir kurumda görevlendirilmeleri söz konusu olamamaktadır.
Öte yandan, 3046 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde "Bakanlıklar kendi bağlı ve ilgili kuruluşları personelinden ihtiyaç duyduklarını yatırım programları ve projelerin hazırlanması gibi konularda ve uzmanlık isteyen işlerde geçici olarak süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla ve bakanın onayı ile bakanlık merkez teşkilatında görevlendirebilirler. Ancak bu personelin çalışma süresi altı ayı geçemez." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre,

4/C'li personelin görev yaptığı kurumun bağlı veya ilgili olduğu Bakanlıkta bir takvim yılı içerisinde 6 aya kadar geçici görevlendirilmesinin mümkün olabileceği düşünülmekle birlikte, bu görevlendirmenin ise 3046 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen gerekçelerle yapılabileceğini değerlendirmekteyiz.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Ancak, 4/C'li personel istihdamındaki amaç ile 3046 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine istinaden yapılacak görevlendirmedeki amaç birlikte değerlendirildiğinde ise, 4/C'li personelin görev yaptığı kurumun bağlı veya ilgili olduğu Bakanlıkta geçici olarak görevlendirilesinin pek de mümkün olmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.