Özelleştirme Mağdurları 4/C'li Geçici Personel Web Sitesi

12 Nisan 2017 Çarşamba

İsmail KONCUK: 4/C'lilerle Alay Edilmesin

İsmail KONCUK: 4/C'lilerle Alay Edilmesin

İsmail KONCUK: 4/C'lilerle Alay Edilmesin


Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, toplu sözleşme görüşmelerinde 4-C'li personeli 114 TL'ye mahkum edenlerin bugün çıkıp "4-C'lilere ek ödeme müjdesi diye açıklama yapması ayıptır" dedi.
Bugün güdülen mantığın garibi sevindirmek için garibanın eşeğini kaybettirip yeniden buldurmaya benzediğini ifade eden Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Kamuda 4-C'li olarak çalışan personel bu üç kağıdı yememektedir" dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Toplu Sözleşmede 4-C li çalışanları brüt 159, net 114 TL sözde ek ödemeye mahkum edip, bugün 4-C'liye ek ödeme müjdesi diye açıklama yapmak ayıptır.
4-C'liler emsali kadar ek ödemeyi yargı kararı ile bir bir kazanırken, adeta maliyeyi büyük yükten kurtaranları 4-C'liler unuttuysa sözüm yok.
Bugün ki mantık ise, garibi sevindirmek için eşeğini kaybettirip buldurmaya benziyor ancak 4-C'liler bu üçkağıtçı anlayışı yememektedir.
Türkiye Kamu-Sen bu yandaş anlayışı Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandığı günde ayıplamış ve muzır ilan etmişti, bugün de ayıplamaktadır, kimsenin aklıyla alay edilmesin" dedi.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

Kamu Denetçiliği Kurumundan 4/C'li Personele Ek Ödeme Müjdesi

Kamu Denetçiliği Kurumundan 4/C'li Personele Ek Ödeme Müjdesi

Kamu Denetçiliği Kurumundan 4/C'li Personele Ek Ödeme Müjdesi
Kamu Denetçiliği Kurumuna 4/C'li personelin ek ödeme mağduriyetine yönelik yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Kamu Denetçiliği Kurumu, 4/C statüsünde görev yapan personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yapılan başvuru hakkında kararını açıkladı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kamuda 4/C statüsünde çalışan personelin hem lehlerine verilen yargı kararı sonucunda 375 sayılı KHK kapsamında yararlandıkları ek ödemeden hem de toplu sözleşme kapsamında elde ettikleri ek ödemeden yararlanabileceklerini öngören kararını açıkladı.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından; Kamu görevlilerinin özlük hakları ile çalışma şartlarının yer aldığı 3.Dönem Toplu Sözleşme’nin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünün 24’üncü maddesinde yer alan, “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara kurumlarınca döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılamaz." Hükmü gerekçe gösterilerek ve sadece bu hükümde belirtilen ilave ödemeden yararlandırılması gerektiği kararına varılarak lehlerine olan idari yargı kararları kapsamında 375 sayılı KHK kapsamında yararlandıkları ek ödemelerin ödenmemesi suretiyle mağdur edilen 4/C kapsamındaki personelin mağduriyetinin giderilmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirerek olumlu yönde tarihi bir karar verdi.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç imzalı kararda "Lehlerine verilen yargı kararı sonucunda 375 sayılı KHK kapsamında ek ödemeden yararlanan 4/C kapsamındaki personelin, Maliye Bakanlığı’nın toplu sözleşmedeki hükümden kaynaklanan görüşü doğrultusunda ek ödemelerin yapılmaması sebebiyle oluşan mağduriyetinin ilgili idarelerce giderilmesi ve ek ödemelerin ödenmesine devam edilmesi, bu kişilerin hem yargı kararı kaynaklı ek ödemeden hem de toplu sözleşme kapsamındaki ek ödemeden yararlanacağını öngören genel bir uygulama yazısının Maliye Bakanlığı tarafından yazılması hususunda Maliye Bakanlığı’na tavsiyede bulunmasına, Maliye Bakanlığı’nca bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren en geç 30 gün içerisinde karara yönelik cevabın Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirilmesine Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi" denildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “3. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri arasında yer verdiğimiz ve toplu sözleşme metninde yer almasını sağladığımız 4/C’lilere yönelik ek ödeme kazanımımızın, Maliye Bakanlığı ve diğer bazı kurumlarca yargı kararıyla ek ödeme hakkından yararlananların mağdur edilmesine yönelik işlemleri nedeniyle sekteye uğramış olmasına son verecek olan bu karar hayırlı olsun. Ek ödeme konusunda yargı yoluna giderek kazanmış olanların hak kaybına uğramayacak olması sevindirici. Bu karar elde ettiği başarılarla yetinmeyen, hakkını aramaktan vazgeçmeyen bir sendikal duruşun eseridir” ifadelerini kullandı.
İlgili Kamu Baş Denetçiliği başvurusu haberimiz için TIKLAYINIZ

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

14 Mart 2017 Salı

Hacı Bayram Tonbul: Talebin Kabulü Halinde 4/C'lilerin Maaşlarına 600 TL Yansıyacak

Hacı Bayram Tonbul: Talebin Kabulü Halinde 4/C'lilerin Maaşlarına 600 TL Yansıyacak

Hacı Bayram Tonbul: Talebin Kabulü Halinde 4/C'lilerin Maaşlarına 600 TL Yansıyacak.
Memur-Sen Konfederasyonu 3. Dönem Toplu Sözleşmelerin kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren hükümlerinden KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31.01.2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusu ile 4/C'li çalışanların ek ödemeleri için Ombudsman'a başvuruda bulundu. Eğer teklif kabul edilirse 4/C'li çalışanların maaşlarına yaklaşık 600 lira yansıyacak.
Memur-Sen Konfederasyonu, tam zamanlı 4/C'li çalışanların mahkeme kararı ile hak ettikleri ek ödemelerin yapılması ve KİT'lerdeki ücret gruplarının 5'ten 3'e düşürülmesi için Ombudsman'a yani Kamu Başdenetçisi'ne başvurdu.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
"TOPLU SÖZLEŞMEDE UYGULANMAYAN MADDELER VAR"
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, KİT'lerdeki sözleşmeli personelin temel ücret gruplarının düzenlenmesi ve 4/C'li çalışanların mahkeme kararıyla hak ettikleri ek ödemelerinin yapılmasının 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşmesinin uygulanmayan önemli maddeler arasında olduğunu belirtti.
"BİNLERCE 4/C ÇALIŞANI MAĞDUR"

Tüm girişimlerine rağmen KİT'lerdeki sözleşmeli personelin temel ücret gruplarının düzenlenmediğini ve 4/C'li çalışanların hak ettikleri ek ödemelerin yapılmadığını vurgulayan Başkan Hacı Bayram Tonbul, söz konusu düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle binlerce sözleşmeli ve 4/C çalışanının mağdur olduğunu söyledi.
KİT'lerdeki ücret gruplarının düşürülmesinin yaklaşık 80 bin çalışanı ilgilendirdiğine dikkati çeken Başkan Tonbul, ek ödemelerin yapılması halinde 4/C'li olarak çalışanların cebine yaklaşık 600 lira gireceğini söyledi.
"SENDİKAMIZIN TALEBİMİ, EK ÖDEME TUTARLARININ BİR DEFADA ÖDENMESİ"
Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen olarak imzaladıkları toplu sözleşmenin sonuna kadar takipçisi olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

Başkan Tonbul, "Gerek KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücret gruplarının düzenlenmesi gerekse de 4/C'li kamu çalışanların hak ettikleri ek ödemelerin yapılması için Ombudsman'a (Kamu Başdenetçisi) başvuruda bulunduk. Talebimiz, Devlet Personel Başkanlığınca çalışma yapılarak Yüksek Planlama Kuruluna gönderilen KİT'lerde görev yapan personelin ücret gruplarının 5'ten 3'e düşürülmesiyle ilgili düzenlemenin 31 Aralık 2016'dan geçerli olmasını sağlayacak bir karara varılması ve 4/C'li personellerimizin lehlerine olan yargı kararları gereğince ödenmeyen ek ödeme tutarlarının bir defada ödenmesi. Ombudsman'ın, çalışanların yıllardır yaşadığı mağduriyeti görüp gerekli adımların atılması yönünde tavsiye kararı vereceğine inanıyoruz." dedi.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

8 Mart 2017 Çarşamba

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde 4/C'li Annelere Müjde

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde 4/C'li Annelere Müjde

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde 4/C'li Annelere Müjde
Büro Memur-Sen, kamuda görev yapan 4/C’li olara çalışan anneye doğumdan sonra ücretsiz izin ve süt izni verilmesi hakkında açtığı davayı kazandı. Mahkemenin verdiği karara göre 4/C’li olarak çalışan kadın personel doğumdan sonra 24 aya kadar ücretsiz izin ve süt izni kullanabilecek. 4/C’li çalışanların uğradığı haksız uygulamalardan birine daha son verdikleri için mutlu olduklarını belirten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, “Tüm sorunların son bulması için 4/C’li çalışanlar kadroya alınmalıdır” dedi.
Genel yetkili sendika Büro Memur-Sen, 4/C konusunda bir kazanıma daha imza attı. Kamuda statü farkı nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini her fırsatta gündeme getiren ve açtığı davalarla da hukuki mücadelesini sürdüren Büro Memur-Sen’den 4/C’li olarak çalışan anneye doğumdan sonra ücretsiz izin ve süt izni müjdesi geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü’nde çalışan Büro Memur-Sen Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi 4/C’li Arzu Arslan Gonca, doğum sonrasında ücretsiz izin ve süt izni kullanmak için kuruma başvurdu. TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü, sözleşmesi nedeniyle 4/C’li Arzu Aslan Gonca’nın talebini reddetti. Bunun üzerine Büro Memur-Sen, kamudaki 4/A statüsünde çalışan kadın memurların doğumdan sonra kullandığı 24 ay ücretsiz izin ve süt izni hakkından 4/C’li kadın personelinde yararlanabilmesi için yargıya başvurdu. Büro Memur-Sen, Arzu Arslan Gonca adına ücretsiz izin ve süt izni kullanabilmesi için TÜİK aleyhine Bursa Birinci İdare Mahkemesi’ne dava açtı.
ÜCRETSİZ İZİN VE SÜT İZNİ KARARI
Büro Memur-Sen, açtığı davada 4/C’li personele doğum sonrasında ücretsiz izin ve süt izni verilmemesinin Anayasal eşitlik ilkesine ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı. Büro Memur-Sen’in talebini haklı bulan Bursa Birinci İdare Mahkemesi, TÜİK’in kararını önce yürütmesini durdurdu, daha sonra ise hukuka ve hakkaniyete aykırı bularak iptal etti. Mahkemenin kararına göre 4/C’li anne doğumdan sonra 24 aya kadar ücretsiz izin ve süt izni kullanabilme hakkı kazanmış oldu.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
4/C’LİLER KADROYA ALINMALI
Kararı değerlendiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, 4/C’lilerin uğradığı haksız uygulamalardan birine daha son verdikleri için mutlu olduklarını söyledi. 4/C’li personelin tüm sorunlarının giderilmesi için kadroya alınması gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Vecdi Yanbaz, “4/C’lilerin sendikalara üye olabilmesini, toplu sözleşmede ücretlerinin artırılmasını sendika olarak bizler sağladık. Şimdi de açtığımız davayla ücretsiz doğum izni ve süt iznini kazandık. Fakat bunları asla yeterli görmüyoruz. Kamudaki 4/C’li kardeşlerimiz yılın 12 ayı kesintisiz bir şekilde çalışıyor ancak hala geçici personel olarak görülüyor. 4/C’li çalışanların mali ve özlük hakları yetersiz. Aldıkları ücretler yoksulluk sınırının çok altında. Sözleşmeleri gereği 30 günden fazla rapor hakkı bulunmuyor. Bunlar gibi daha birçok sorun var. Tüm sorunların tek çözümü 4/C’lilerin kadroya alınmasıdır. Genel yetkili sendika olarak 4/C’lilerin kadro mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Verdiğimiz mücadele ile inşallah 4/C’lilerin kadroya alınmasını sağlayacağız” dedi.
Mahkeme Kararı Aşağıda Sunulmuştur.


Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

4 Mart 2017 Cumartesi

4/C Çalışanlarına Nöbet Talebi

4/C Çalışanlarına Nöbet Talebi

4/C Çalışanlarına Nöbet Talebi
Türkiye Kamu-Sen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan 4-B’li sözleşmeli ve tam zamanlı 4-C’li geçici personel için nöbet görevi verilmesini talep etti.Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamada bu personellere nöbet görevi verilmediği ve bununda 4/C'li personel üzerinde bir mağduriyet oluşturduğu vurgulandı. Yapılan başvuruda hem 4-B'li personele hem de 4-C'li personele nöbet görevinin verilmesinin mağduriyetlerin önüne geçeceği belirtildi.
KAMU-SEN'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDEDİR:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2017/1 sayılı genelgesiyle Bakanlıkta çalışan 4-B sözleşmeli ve tam zamanlı 4-C’li personele nöbet görevi verilmeyeceğine dair bir hüküm koyulmuştur.
Hatırlanacağı üzere 2015 yılında imzalanan toplu sözleşme de 4-C’li personele fazla mesai ücreti ödenebileceği, dolayısıyla bu personele fazla mesai yaptırılabileceğine dair bir hüküm eklenmiştir. Bu da 4-C’li personele nöbet görevi verilebilmesinin önünü açmıştır.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
4-B’li personelin ise bu yönde bir kısıtlaması bulunmamaktadır. 4-B’li personel Sağlık Bakanlığı ve bir çok Bakanlıkta nöbet görevi yapıp bunun karşılığında fazla mesai ücreti alabilmektedir. Dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı böyle bir uygulama ile 4-B ve 4-C’li personeli mağdur etmektedir.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’na dilekçe yazarak böyle bir genelge hükmünün hukuki gerekçesinin bizlere açıklanmasını, şayet bir hukuki gerekçesi yok ise bu keyfi durumun ortadan kaldırılarak yaşanması muhtemel mağduriyetlerin giderilmesini, sözleşmeli ve 4/c'li geçici personelin nöbet görevi alarak bu haklardan faydalanmasını talep ettik."


Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

2 Mart 2017 Perşembe

Başbakan Binali Yıldırımdan Taşeron İşçiler, Mevsimlik İşçiler ve 4/C'lilere Kadro Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırımdan Taşeron İşçiler, Mevsimlik İşçiler ve 4/C'lilere Kadro Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırımdan Taşeron İşçiler, Mevsimlik İşçiler ve 4/C'lilere Kadro Açıklaması. Başbakan Binali Yıldırım : 4/C'lilerin Bütün Sorunlarının Çözümü İçin Talimat Verdim.
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da yapılan "15 Temmuz Darbe Girişimi - Küresel Satranç" temalı Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım konuşmasında mevsimlik işçi, geçici işçi, taşeron işçisi ve 4/C'lilere kadro hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım'ın Taşeron işçiler, orman işçileri, mevsimlik işçiler, geçici işçi ve 4/C'lilere kadro konusundaki açıklamaları şu şekilde:

''GEREK TAŞERON İŞÇİLERİMİZ, GEREK MEVSİMLİK İŞÇİLERİMİZ GEREK 4C'LİLER...''
Merkezde ve taşrada 44 bin çalışan orman işçimiz var. Sizler sayesinde az önce bakanımız da açıkladı orman varlığımız geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 1,5 milyon hektar arttı. Bu sizin sayenizde oldu. Özellikle yangınlar konusunda sizlerin ortaya koyduğunuz başarı hakkaten çok önemli. 2003 yılında ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresini 15 dakikaya düşürdünüz. Bunu sizler başardınız. Yanan alanların her bir metrekaresini 1 yıl içinde yeniden yeşillendiriyorsunuz. Orman yangınlarıyla mücadele gösterdiğiniz bu gayret için hepinize teşekkür ediyorum. Yangınla mücadele çalışmalarından bugüne kadar 113 orman şehidimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye halen dünyada orman varlığını artırabilen sayılı ülkelerden biri. 2003'ten bugüne kadar 145 şehir ormanı kuruldu. Ormancılarımız sizler gözden ırak olabilirsiniz ama gönlümüzden asla uzak değilsiniz. Salona girdiğimizden beri geçici orman işçilerinin sorunlarının çözümü konusunda taleplerinizi sağır sultan bile duydu. Sorununuzu en açık bir şekilde en yüksek perdeden burada huzurumda ilettiniz dedi. Başbakan Binali Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti.

Siz görevinizi yaptınız. Şimdi bize düşen sizin sorunlarınızı torunlara havale etmek değil çözmektir. Türkiye'de mevsimlik işçi geçici işçi taşeron işçisi ve buna benzer kamuda var olan önemli de bir sorunumuz var. Sorunları çözerken asla popülizm yapmadık. Ümit verip arkasını getirmek bizim en büyük hassasiyetimizdir. Bu konuyu biliyoruz bunun çözümünün kolay bir iş olmadığını da biliyoruz. Herkesi mutlu edecek bir çözümü üretme konusunda, gerek taşeron işçilerimiz gerek mevsimlik işçilerimiz gerek 4C'liler, bütün bu sorunları çözmek için arkadaşlarımıza gereken talimatları verdim, çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak. Biz hiçbir konuyu bugüne kadar çözümsüz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız.''
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

1 Mart 2017 Çarşamba

Bakan Müezzinoğlu: 4/C Çalışanlarına Statü Koyacağız

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu: 4/C Çalışanlarına Statü Koyacağız

Bakan Müezzinoğlu: 4/C Çalışanlarına Statü Koyacağız
4/C ve Taşeron İşçilere kadro için son durumda henüz bir çаlışmа vеya girişim görülmüyor. Konu ilе ilgili açıklama yаpаn Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, taşeron işçilеrе yönelik şu sözleri sarf еtti;

“Bu refоrmu yapmadığımız sürеcе ülkenin dinamiklerini güçlü hale gеtirеmеyiz. Bununlа ilgili bеnim dönеmimdе 2 ayrı çalıştay yаptık. Kаmu çalışanı reformundа henüz bir mutfаk çalışmasındayız. Bunu yaparsak, taşeron bunun içinde çözülеcеk. Yarı zamanlı çalışanlar, sözlеşmеlilеr, 4A, 4B, 4C gibi birçok statüde çalışan persоnel vаr. Kamu Çalışanları yаmаlı bohçа gibi. Kıdem tazminatı gibi çok paydaşlı bir kоnu bu. Tаşerondаki аrkаdаşlаrа 'birаz daha sabır' diyoruz”
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
2017 yılında Taşeron çalışanlarına kadro verilecek mi? sorusunа Müezzinoğlu "еvеt" cеvabı verilebilir dedi. Bakan Müezzinoğlu'nun bаhsettiği kаmu reformunun, yeni anayasa rеfеrandumu Taşеron işçileri ile ilgili son dakika açıklaması Bakan Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Çalışma ve Sоsyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını şu şekilde yanıtladı.

Kıdem tazminatı ve taşeron işçilеrlе ilgili önemli düzenlemelerin nisаn ayından sonrа yаpılаcаğını ifade eden Çalışma Bakanı," Sabırlı olun!" dedi. Bаkаn Müezzinoğlu, "Taşeron işçilеr sаbırlı olun, bu konuyu en yakın zaman içinde çözeceğiz. Yeni bir yama yapalım dersek, yeni yamanın çerçevesi fаrklı оlacak. Kamu çаlışаnı rеformu yapmayı başaracaksak sistеmin bütüncüllüğü içinde konuyu çözеcеğiz. 4/A, 4/B, 4/C çalışanlarına statü koyаcаğız. Bunlаr rеfеrandumdan sоnra konuşulаcаk." dеdi.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

17 Temmuz 2016 Pazar

İsmail Koncuk: Uygulanmayan 4/C Kararını Yargıya Taşıyoruz


İsmail Koncuk: Uygulanmayan 4/C Kararını Yargıya Taşıyoruz.
Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, toplu sözleşme masasında alınan bazı kararların hayata geçmemesi üzerine Türkiye Kamu-Sen’in hukuki girişimlere başladığını açıkladı.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin gelişmeleri duyuran Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Bu ahlaki ve vicdani sorumluluğu, TİS metnine imza attığı halde yerine getirmeyenlerin takdiri kamu oyununundur. Aldatılmak nereye kadar?” diye sordu.
Genel Başkan Koncuk açıklamasında;

“Toplu sözleşmede alınan 4-C'ye kadro, üniversiteli işçilere memur kadrosu KİT'lerde maaş gruplarının üçe düşürülmesi vb. kararlar hayata geçmemiştir.
Bunlarla ilgili Türkiye Kamu Sen'in hukuki girişimlerde bulunacağını daha önce duyurmuştum. Şuan hukuk bölümümüz dava için konuyu araştırmaktadır.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Bu araştırma sonucuna göre, önce kararların uygulanması talebiyle yeni bir başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru hazırlığımız bitmiştir.
Yaptığımız başvuruya hemen cevap gelmesi halinde bir hafta içinde dava açacağız. 60 gün cevap gelmemesi başvurunun reddi anlamına gelecektir. Başkan sözlerinin devamında;

Dolayısıyla dava açma süresi cevabın gelmesine bağlı olacaktır. Bu süre her halûkarda 60 gün + 1 haftayı geçmeyecektir.
Açılacak bu davayı kazanıp, kazanamamaktan çok, açacağımız dava ahlaki ve vicdani bir sorumluluğu yerine getirmek olarak görülmelidir.
Bu ahlaki ve vicdani sorumluluğu, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) metnine imza attığı halde yerine getirmeyenlerin takdiri kamu oyununundur. Aldatılmak nereye kadar?” dedi.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

11 Temmuz 2016 Pazartesi

4/C'liler Performans Değerlendirmesi Dışında Olacak


4/C'liler Performans Değerlendirmesi Dışında Olacak
Kamu kurumlarının görüşüne açılan başarı değerlendirme sistemi (performans) ne getiriyor? Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından hazırlanan ve kurumların görüşüne sunulan performans sistemine ilişkin yönetmelik taslağı daha önce paylaşılmıştı.
Bu yazıda taslağın getirdiği sisteme ilişkin bazı noktalara değinildi.
Taslakta performans kelimesi geçmiyor...
Kamuda performans sistemi geleceğine dair yıllardır çok çeşitli haberler yayınlandı. Bu haberler genelde kamu personeli ve sendikaların tepkilerine neden oldu. Bu tip kaygıların önüne geçilmesi açısından taslakta performans ifadesine yer verilmediği düşünülebilir. Sistem resmi olarak kamu personelinin başarılarının değerlendirilmesi olarak adlandırılmış.
Kimlerin başarıları değerlendirilecek?

Taslağın kapsam maddesine bakıldığında Devlet memurlarının ve 399 sayılı KHK'ye tabi KİT sözleşmeli personelinin kapsamda olduğu görülmektedir. Buna göre 4/B sözleşmeli personel, 4/C geçici personel, 4/D işçiler ve teşkilat kanuna dayalı olarak istihdam edilen sözleşmeli personel bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ancak, ilgili kanununda gösterilenler dışında 657 sayılı Kanun'a tabi olan sözleşmeli personelin de bu kapsama dahil olduğu değerlendirilmektedir.
Öte yandan teşkilat kanunda kuruma özgü bir değerlendirme sistemi kurulacağı belirtilen kurumlar da bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutulmuştur. Dolayısıyla kendi kanuna dayanarak yapılan performans değerlendirmeleri geçerliliğini sürdürecektir. Ancak kanuna dayanmaksızın kurumlarca yapılan değerlendirme sistemlerinin yönetmeliğe uygun biçimde revize edilmesi gerekecektir.
Neler değerlendirilecek?
Değerlendirilecek hususlar 3 ana başlık altında toplanmıştır. 1-Yetkinlikler, 2- Görevler, 3- Hedefler
1- Yetkinlikler: Yetkinlikler genel olarak personelin hal ve hareketlerinin, kurallara uygun davranıp davranmadığının değerlendirilmesidir. Bu açıdan kaldırılan sicil sistemine benzer bir görünüm sergilediği söylenebilir. Taslağa göre tüm personelin yetkinliklerinin değerlendirilmesi zorunludur.
2- Görevler: Personelin rutin olarak yürüttüğü ve önceden planlanmayan faaliyetlerinin değerlendirilmesidir. Yöneticilerin görevleri değerlendirilmemektedir.
3- Hedefler: Stratejik planlarda yer alan hedeflerin belirli personele verilmesini ve hedeflerin gerçekleşme durumunun değerlendirilmesini içermektedir. Hedefler somut olmalıdır. Sadece hedef verilen personelin ve yöneticilerin hedefleri gerçekleştirme durumu değerlendirilecektir.
Kimler değerlendirecek?

Hedefler ve görevler sadece en yakın amir tarafından değerlendirilmektedir. Yetkinliklerin değerlendirilmesinde de en yakın amirin büyük ağırlığı bulunmaktadır. Ancak, kurumlar kendi yönetmeliklerinde astların ve iş arkadaşlarının da yetkinlik değerlendirmesine imkan verebilmektedir. Bu durumda amir memuru değerlendirirken memur da amirini ve beraber çalıştığı arkadaşlarını değerlendirebilir. Hizmetten yararlananların ve vatandaşların değerlendirmesi de kurumların takdirindedir ve oranı çok düşüktür.
Puanlama nasıl olacak?
Personel, 59 ve daha aşağı puan alanlar (D), 60-75 puan alanlar (C), 76-89 puan alanlar (B), 90 ve daha yukarı puan alanlar (A), olmak üzere dört başarı düzeyinde değerlendirilecektir.
www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr
Değerlendirme sonuçları neyi etkileyecek?
Değerlendirme sonuçlarının, görevde yükselmede, gelişim imkanlarında, yurt dışı imkanlarında ve yer değiştirme de etkili olacağı belirtilmiştir. Ancak bu konuda çok somut düzenlemelere gidilmediği görülmektedir. Performansa dayalı herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. Son 3 değerlendirme döneminden ikisinde (D) düzeyinde puan alanların ise görev yeri değiştirilecektir.
KİT sözleşmeli personelinin durumu:
KİT'lerde hali hazırda sicil sistemi işlemeye devam etmektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre %2-%8 arasında başarı ücreti de ödenmektedir. 399 sayılı KHK başarı ücreti yanında üst üste 2 kere (D) düzeyinde puan alan sözleşmeli personelin sözleşmesinin fesh edilmesini de öngörmektedir. Bu durumda başarı ücreti ödemesi ve sözleşme fesih işlemleri yeni sistemin sonuçlarına göre yapılacaktır.
Mevcut durumda personelin hemen hemen tamamının formalite gereği verilen bir sicil puanı sonunca (A) düzeyinde başarı gösterdiği bilinmektedir. %8 başarı ücreti rutin bir ödeme halini almıştır. Yeni yönetmelik sonucunda kimi personelin mali kayıpla karşılaşması olasıdır. Ayrıca 2 dönem üst üste (D) düzeyinde puan alan sözleşmeli personelin görevine de son verilecektir. Ancak şunu hatırlatmakta yarar var: Bu düzenlemeler 399 sayılı KHK'de önceden beri var olan hükümlerdir. Bu düzenlemeler yeni yapılmış değildir.
Kaynak:www.memurlar.net

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Bu Haberi Paylaş:

Öne Çıkan Yayın

Kamu Denetçiliği Kurumundan 4/C'li Personele Ek Ödeme Müjdesi

Kamu Denetçiliği Kurumundan 4/C'li Personele Ek Ödeme Müjdesi Kamu Denetçiliği Kurumuna 4/C'li personelin ek ödeme mağduriyeti ne...

Sitemiz Eski 4/c Haberleri

Son 4/C Haberleri

EMAİL ADRESİNİZİ GİRİN, 4/C HABERLERİMİZİ BİLDİRELİM.

Copyright © 4/C Çalışanları Web Sitesi | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com